Üdvözöljük az Electropoint
biztonságtechnikai nagykereskedés és webáruház oldalán!
A teljes oldaleléréshez kérjük Jelentkezzen be, vagy Regisztráljon!

Adatvédelem

1. Az adatvédelem célja

Adatvédelmünk célja, hogy a felhasználóink adatainak kezelésekor, személyes adatainak gépi, illetve kézi feldolgozásakor a szolgáltatásaink minden területén, olyan módon járjunk el, hogy minden egyén (tekintet nélkül nemzetiségére, lakóhelyére, vallási-, politikai-, vagy szexuális hovatartozására) jogai és alapvető szabadságjogai, különösen a magánélethez való joga biztosítva legyen. Adatvédelmi szabályaink kialakításakor figyelembe vettük a 2011. évi CXII. törvény („Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról”), valamint az 1998. évi VI. törvény („Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről”) rendelkezéseit.

2. Az adatvédelem biztosítása

Webáruházunk igénybevételéhez szükséges személyes adatok feldolgozását magunk végezzük, külső adatfeldolgozó természetes személyt, vagy közületet nem veszünk igénybe. Az adatok elektronikus formában, az Electropoint Webáruház domain tárhelykiszolgálójának (GTS Hungary Távközlési Kft.) szerverén-, valamint esetenként (ideiglenesen adategyeztetéshez, illetve a Felhasználó külön kérésére) papír formában az Electropoint Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 116.) telephelyén kerülnek tárolásra. A személyes adatokhoz a kifejezetten ezzel megbízott munkatársainkon kívül más (jogosulatlan személy) nem fér hozzá. Alkalmazottaink a személyes adatokat a Felhasználó engedélye nélkül nem módosíthatják, más adattárolóra át nem vihetik, továbbá harmadik félnek át nem adhatják.

3. Az adatkezelés időtartama

3.1. A Felhasználó személyére vonatkozó adatok kezelési időtartama

Az Electropoint Webáruház használatával összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama alapesetben határozatlan, a Felhasználóval fennálló jogviszony idejéig tart. A jogviszonyt az adatok törlésével megszűntetheti a Felhasználó az oldalunk „Felhasználói fiók / Fiók törlése” menüpontjában, vagy a Felhasználó kérésére az adatok törlését elvégezzük. Az adatok törlése az adattároló szerveren mindkét eljárással technikailag végleges, a törölt Felhasználói adatok még a Felhasználó kérésére sem állíthatók vissza.

3.2. A Felhasználó tevékenységére vonatkozó adatok kezelési időtartama

Az Electropoint Webáruház használatakor a Felhasználóhoz és az általa az oldalunkon végzett tevékenységekhez kapcsolódó, ezáltal közvetetten személyes adatnak minősülő „IP cím” automatikusan átadásra kerül felénk. A felhasználói IP címek a honlap biztonsága (támadási kísérletek) és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása (hibák észlelése és kiküszöbölése) érdekében naplózzuk és egy évig megőrizzük. Az IP címet semmilyen más, a Felhasználó által önként meg nem adott adattal, vagy a Felhasználó önként az oldalunkon végzett tevékenységein kívül eső eseménnyel nem kapcsoljuk össze.

4. Fogalmak meghatározása a jelen adatvédelmi nyilatkozatban

Felhasználó: Az Electropoint Webáruház oldalon regisztráló, az oldal szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy. Közület (pl.: cég) regisztráció esetén a közület által meghatalmazott kapcsolattartó természetes személy.

Személyes adat: A Felhasználóval kapcsolatba hozható, a személyére vonatkozó minden általa önként megadott és az oldalon végzett tevékenységével átadott adat, amelyből a Felhasználó személye, vagy az általa képvisel közület közvetlen, vagy közvetetten azonosítható.

Adatkezelés: A Felhasználó által megadott és az oldalunkon végzett tevékenységével átadott adatok gyűjtése, felhasználása, kezelése, módosítása, tárolása, törlése.

Jogosulatlan személy: Az adatkezelés szempontjából illetéktelen személy.

Felhasználói tevékenység: Az Electropoint Webáruház használatával kapcsolatos minden a Felhasználó által kezdeményezett tevékenység, ide értve a regisztráció nélküli oldallátogatást is.

Szolgáltatás: Minden az Electropoint Webáruház oldal által az oldalon kínált, vagy hirdetmény útján közzétett szolgáltatás.

4.1 Egyéb kapcsolódó fogalmak

IP cím: Az IP cím az „Internet Protocol cím” megnevezés rövidítése. Egy egyedi internet hálózati azonosító, amelyet az „Internet Protocol” segítségével kommunikáló számítógépek egymás azonosítására használnak.

Domain: A domain, vagy domainnév (tartománynév) az Internet egy meghatározott részét egyedileg leíró név. A számítógépek nehezen megjegyezhető IP címét teszi könnyen megjegyezhetővé, egyedivé.

Szerver: A szerver, vagy „kiszolgáló” egy olyan - általában feladat specifikusan nagyteljesítményű - számítógép, amely a rajta tárolt, vagy előállított adatok felhasználását, illetve más szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé egyidejűleg több másik (kliens) számítógépnek.

Amennyiben további kérdése lenne, vagy információra van szüksége, állunk rendelkezésére, továbbá az alábbi dokumentumok a segítségére lehetnek:

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 
• 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
 
• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 
• A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló - 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet
 
• A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

 

 

Kosár tartalma
Az Ön kosara jelenleg üres.Kosár kiürítése
Webáruházunkban feltűntetett árak a bruttó végfelhasználói árak, amelyek az ÁFA-t tartalmazzák.

Rendelés felvétel H-P, 8:00-16:00